Obrtnička komora
Virovitičko-podravske županije

Pavla Radića 3
33000 Virovitica

tel: 033 721 258
fax: 033 726 028

TražiTražilica

 sve   
 naslovi     tekstovi   
Sajmovi

Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije organizira i sufinancira izlaganje svojih članova na općim i specijaliziranim sajmovima sukladno Planu kojeg je donio Upravni odbor.

Plan nastupa na sajmovima u 2017. godini


Inozemni sajmovi

Naziv sajma

Mjesto
održavanja

Termin

Web stranica
sajma

Međunarodni obrtnički sajam (IHM)

München

08.03. - 14.03.

www.ihm.de  

Međunarodni gospodarski sajam

Mostar

04.04. - 08.04.

www.mostarski-sajam.com

Sajam gospodarstva i obrta

Gračanica

19.04. - 22.04.

www.graposexpo.com

Međunarodni poljoprivredni sajam

Novi Sad

14.05. - 20.05.

www.sajam.net

Međunarodni obrtnički sajam (MOS)

Celje

13.09. - 18.09.

www.ce-sejem.si

Generalni sajam (ZEPS)

Zenica

04.10. - 08.10.

www.zeps.com


Domaći sajmovi

Naziv sajma

Mjesto
održavanja

Termin

Web stranica
sajma

Međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede (Viroexpo)

Virovitica

24.02. - 26.02.

www.viroexpo.hr   

Obrtnički sajam

Osijek

03.03. - 05.03.

www.os-sajam.hr 

Međimurski sajam poduzetništva (MESAP)

Nedelišće

16.06. - 18.06.

www.mesap.hr 

Obrtnički sajam

Karlovac

22.08. - 26.08.

www.okkz.hr 

Zagorski gospodarski zbor

Krapina

07.09. - 10.09.

www.okkzz.hr

Jesenski međunarodni bjelovarski sajam

Gudovac

08.09. - 10.09.

www.bj-sajam.hr  

Obrtnički sajam Istre (OSI)

Pula

05.10. - 08.10.

www.ok-istre.hr

Sajam obrtništva, male privrede i poduzetništva (SASO)

Split

25.10. - 28.10.

www.sasofair.com

Obrtnički i gospodarski sajam (OGS)

Križevci

10.11. - 12.11.

www.obrtnicka-komora-koprivnica.hr