Obrtnička komora
Virovitičko-podravske županije

Pavla Radića 3
33000 Virovitica

tel: 033 721 258
fax: 033 726 028

TražiTražilica

 sve   
 naslovi     tekstovi   


Strukovno obrazovanje

e-mail
Strukovno obrazovanje omogućava stjecanje zanimanja, a odvija se prema programu sastavljenom od
  • općeobrazovnog dijela,
  • stručno-teorijskog i
  • praktičnog dijela (naukovanje), te
  • izbornih sadržaja,
a traje tri godine. Posebnost ovog sustava je da općeobrazovne predmete i stručno-teorijski dio naukovanja izvodi srednja strukovna škola, a praktični dio naukovanja licencirana (ovlaštena) obrtnička radionica, radionica trgovačkog društva, a iznimno i školska radionica.

Biti samostalan, slobodno raspolagati svojim vremenom, imati vlastite prihode, biti najbolji - biti majstor u svom poslu, želja je svakog čovjeka. Upisom u obrtnička zanimanja taj san i vama postaje ostvariv. Odaberite pravo zanimanje i krenite u avanturu života u kojoj sami određujete vlastiti put. Bit će nam drago odaberete li obrtničko zanimanje i postanete li dio velike obitelji hrvatskih obrtnika.

Obrtnička zanimanja pružaju mogućnost stalnog napretka u struci, a osim toga, osiguravaju i osobni poduzetnički razvoj. Mogućnost stjecanja majstorskog zvanja, a tim i stjecanje vlastite tvrtke, vrlo je primamljiva. Nadamo se kako i vi želite vlastitim radom utjecati na svoj osobni razvoj, samostalno razvijati svoje poslovanje i postizati najviše domete u izabranom zanimanju.

Licenciranje

Licencu može dobiti obrtnik koji ima majstorsko zvanje u zanimanju za koje želi primiti naučnika. Tko može dobiti licencu? Uz ovaj uvjet obrtnik/poduzeće mora imati i odgovarajući prostor, odgovarajuću opremu koja omogućava realizaciju najmanje 70% izvedbenog programa praktičnog dijela naukovanja i osigurane mjere higijensko-tehničke zaštite pri radu i zaštite okoliša te propisane sanitarne standarde.
Također mora posjedovati zapisnik o osposobljenosti za rad na siguran način. Obrtnik ili djelatnik zadužen za provođenje naukovanja ne smije biti osuđivan za obavljanje djelatnosti ili zlostavljanje obitelji ili djece.
Licenciranje obrta obavlja Komisija za izdavanje dozvola (licenci). Broj naučnika koji obrtnik može primiti u svom obrtu ovisi o broju majstora i broju naučničkih mjesta. Po jednom majstoru mogu se primiti najviše šest naučnika na naukovanje.

Ugovor o naukovanju

Za učenika koji želi obavljati stručnu praksu u radionici obrta ili poduzeća, sklapa se ugovor s roditeljem učenika. Evidenciju ugovora o naukovanju vodi ministarstvo nadležno za obrt.