Obrtnička komora
Virovitičko-podravske županije

Pavla Radića 3
33000 Virovitica

tel: 033 721 258
fax: 033 726 028

TražiTražilica

 sve   
 naslovi     tekstovi   
Dopuna podataka

Naziv obrta
Kratki naziv
Adresa
Pošta npr. 33000 Virovitica
Naselje

Dodatni podaci

Kontakt podaci

Telefon npr. 033 801 123
Fax npr. 033 801 234
Mobitel npr. 098 801 081
E-mail npr. ime.prezime@tvrtka.hr
Web npr. www.tvrtka.hr
   

Slikovni podaci

Fotografija Preporučena širina fotografije 240 piksela
Fotografija

Logotip Preporučena širina logotipa 160 piksela
Logotip
   

Opisni podaci

Opis tvrtke  
Djelatnosti  
Radno vrijeme